Fotogaléria

Urbársky dom

Železnice Železnice Železnice Železnice
Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej
pozemkové spoločenstvo Valaská Belá
972 28 Valaská Belá 692
0907 829 977 - predseda
E-mail: urbarvalaska@gmail.com
Web: www.urbarvalaskabela.sk